A COLUMBUS Magántőkealap

A COLUMBUS Magántőkealapot azzal a céllal hozta létre az EXIMBANK Zrt. és a CARION Holding Zrt., hogy a közép- és kelet-európai, elsősorban magyar mikró-, kis- és középvállalkozások nemzetközi – különösképpen az Amerikai Egyesült Államokba történő – piacra lépését, expanzióját elősegítse.

TUDJON MEG TÖBBET!

Partnerek

Jelentkezz kockázati tőkeprogramunkba!

1. Töltsd ki az alábbi jelentkezési lapot,

2. Küldd el a columbus@carion.hu email címre

3. Szakértőink máris megkezdik ötleted, üzleti terved finanszírozhatósági elemzését.

jelentkezési lap letöltése

Rólunk

A COLUMBUS Magántőkealapot azzal a céllal hozta létre az EXIMBANK Zrt. és a CARION Holding Zrt., hogy a közép- és kelet-európai, elsősorban magyar mikró-, kis- és középvállalkozások nemzetközi – különösképpen az Amerikai Egyesült Államokba történő – piacra lépését, expanzióját elősegítse.

A hazai bruttó hazai termék (GDP) és hazai nemzeti termék (GNP) növekedéséhez elengedhetetlen a hazai tulajdonú vállalkozások növekedése, mely – a belső piac korlátjai miatt – főként export útján képes kiterjedni. Az Európai Uniós források – ideértve a Jeremie programon belül megvalósult kockázati tőke programot is – segítségével az elmúlt évek során nemzetközi színvonalú kutatás-fejlesztési eredmények születtek hazánkban. Azonban ezek gazdaságos piaci bevezetése, illetve folyamatos fejlesztése sok esetben nemzetközi jelenlétet követel meg.

A nemzetközi piacra lépés során a vállalkozások jellemzően az alábbi két fő akadállyal szembesülnek: A nemzetközi megjelenés – a piacok méretéből adódóan – a hazaihoz képest csak nagyságrendekkel magasabb költségek és ennek megfelelően finanszírozási igény mellett valósítható meg. A szükséges forrásokkal a vállalkozások sok esetben nem rendelkeznek, mutatóik alapján többségük export-hitelt felvenni is képtelenek, ráadásul a Bizottság 651/2014/EU rendeletének 1. cikk (2) c) pontja alapján az export-tevékenység és az exportot célzó nemzetközi megjelenés EU támogatásból, és így a hazai piacot jellemző kockázati tőketámogatásokból sem finanszírozható.

A nemzetközi piaci megjelenés másik gátja a megfelelő piacismeret és kapcsolatrendszer hiánya. A jogszabályi és a kulturális környezet különbözősége miatt a nemzetközi piacra lépés eleve kudarcra ítélt, ha nem kap a külpiacra kilépni kívánó vállalkozás megfelelő támogatást.

A COLUMBUS Magántőkealap missziója, hogy a fenti két akadály leküzdésében támogassa a hazai KKV-ket az alábbi két fő tevékenysége által. Az Alap egyrészt tőkét – illetve részben Pénzkölcsönt – biztosít a befektetési politikának megfelelő vállalkozások részére a nemzetközi piaci megjelenés finanszírozásához. Ezáltal nem csak a nemzetközi piacra lépés költségeinek finanszírozása oldódik meg, hanem az érintett vállalkozások – azok feltőkésítése által – hitelképesebbé is válnak, és így lehetőségük nyílik további források bevonására is.

Másrészt – mivel a tőkejuttatás nem oldja meg a megfelelő piacismeret és kapcsolatrendszer hiányát, - a COLUMBUS Magántőkealap célja az USA-ban egy ún. Szolgáltató Iroda létrehozása is. A Szolgáltató Iroda az adott ország piacára lépni szándékozó, az Alap által finanszírozott vállalkozásokat kívánja segíteni, támogatni, és kíván hozzájárulni a piaci megjelenés sikeréhez.

A COLUMBUS Magántőkealapot a Carion Befektetési Alapkezelő Zrt (Alapkezelő) kezeli. A 2003-ban alakult Alapkezelő menedzseli a Carion Ingatlan Befektetési Alapot és menedzselte a már sikeresen lezárt Carion Capital Kockázati Tőkealapot, amely a megszűnésekor a befektetői részére az akkori kamatkörnyezetet meghaladó hozamot fizetett.

A Carion Csoport – miután a korábbi években egy tőkealapot már sikeresen lezárt - jelenleg három kockázati tőkealapot kezel, a Core Venture Közös Magvető, a Core Venture Növekedési és a Capitalisatio Kockázati Tőkealapot. Ezek együttes értéke megközelíti a 20 milliárd forintot. Carion Csoport olyan tulajdonosi háttérrel, menedzsmenttel, illetve együttműködő üzleti partneri körrel bír, amely a kockázati tőkealap-kezelési tevékenység sikerességéhez szükséges kiemelkedő elméleti képzettséggel, gyakorlati tapasztalattal és kapcsolati tőkével egyaránt rendelkezik.

A Core Venture néven létrehozott alapok célja egyrészt az innovációt tartalmazó fejlesztések finanszírozása volt, amelyek – szándékosan – az alacsonyabb kockázatot képviselő hagyományos iparágakba történő befektetésekkel került kiegészítésre. Ennek megfelelően a megújuló energián alapuló fejlesztések és szolgáltatások, az emissziómentes hulladékfeldolgozás és az infokommunikációs technológiákat felhasználó projektek mellett a kereskedelmi vendéglátás, a termék kis- és nagykereskedelem is megjelenik ezen Alapok portfoliójában. A tavalyi évben elindított Capitalisatio Kockázati Tőkealap – részben – városfejlesztési alapként működik, így az okos-város projektek finanszírozása mellett „hagyományos” kockázati tőke befektetéseket végez.

Portfólió

Hírek

kép a hírhez
8.október
Megalakult a COLUMBUS Magántőkealap.

A Magyar Nemzeti Bank 2019. október 08-i határozatában 6122-92 nyilvántartási számon a COLUMBUS Magántőkealapot nyilvántartásába bejegyezte.